Jan R. | Hlavní programátor

Před 17 lety jsem začínal jako mzdový účetní a jako člověk, který připravoval firmy pro vstup na trh. Mojí prací bylo zkompletovat veškeré dokumenty dané firmy do reprezentativní podoby, vytvořit podnikatelský plán a v případě potřeby zastat konzultanta mezi bankou a klientem.

Jednalo se samozřejmě o spoustu jiných alternativ trhu, než jen o získání financí pro podnikání. Z velké většiny jsem zastupoval firmy při různých fúzích a nebo přebírání velkých nemovitostí, jako byly například pivovary, cukrovary, nebo rozsáhlé skladové prostory.

Na přelomu let 2008-9 jsem se rozhodl zkusit jiné odvětví v, kterém jsem viděl budoucnost a to bylo programování webových stránek a propagace. Na to však postupně začaly navazovat ostatní úkony, které zákazníci průběžně vyžadovali, jako např. kompletní PR a HR management, zjednodušování kancelářských úkonu, zřizování sociálních sítí a jejich správa (v té době ve své podstatě omezeno na Yahoo, Twitter, MySpace a YouTube), návrh loga, úprava a retuš fotografií, návrh a realizace propagačních materiálů. Máme k dispozici vlastní tiskárnu, která začíná od vizitek a drobného propagačního materiálu a končí tiskem velkoplošných billboardů a nebo vyšívanými nápisy a logy na vaše firemní textilie.

Toto vše nás postupně dostalo do roku 2015 kdy jsme spojili síly s Terezou a začali se zaměřovat hlavně na firmy v gastronomii. Byl to totiž velmi složitý trh, zahlcený spoustou konkurence a tak jsme mohli poměřit síly s těmi nejlepšími.

Nebyla to pro nás ani, tak práce, jako spiše získat finální zkušenosti a dostat se na profesionální úroveň, kdy budeme opravdu schopni zákazníkovi zaručit úspěch v propagaci do, které investuje peníze.

Dnes můžeme s klidem říci, že jsme připraveni vám vytvořit reprezentativní vzhled stránek, funkční propagaci a zajistit efektivní chod vaší firmy.